Organisasjonsdatabasen

Velkommen til orgbase.no! Dette er en database over frivillige organisasjoner i Norge med kjønns- og likestillingsprofil og/eller engasjement for kjønns- og likestillingsspørsmål. 

Databasen gir informasjon om nettverk, utvalg og lignende organisasjoner. Dette inkluderer kvinne-, manns-, likestillings- og antidiskrimineringsorganisasjoner. Også andre organisasjoner som ikke har dette som sin hovedvirksomhet, men er opptatt av spørsmålene, kan inngå.

Mangler din organisasjon i databasen? Vennligst fyll ut skjemaet for å registrere organisasjonen.

Databasens etablering er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2009. Den driftes av KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.